สมาชิก : เข้าสู่ระบบ |การลงทะเบียน |อัปโหลดความรู้
ค้นหา
Gaetano Mosca [การเปลี่ยนแปลง ]
Gaetano Mosca (1 เมษายน 1858 - 8 พฤศจิกายน 1941) เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองชาวอิตาลีผู้สื่อข่าวและข้าราชการ เขาเป็นคนที่ให้เครดิตกับการพัฒนาทฤษฎี Elitism และหลักคำสอนของชนชั้นทางการเมืองและเป็นหนึ่งในสามสมาชิก constituting อิตาเลียนโรงเรียน Elitists พร้อมกับ Vilfredo Pareto และ Robert Michels
[กรุงโรม][นักข่าว][Karl Marx][Joseph Schumpeter][Seymour Martin Lipset][C. Wright Mills][รัฐศาสตร์][วารสารศาสตร์]
1.ชีวิต
2.ความคิดทางการเมือง
[อัปโหลด เพิ่มขึ้น สารบัญ ]


ลิขสิทธิ์ @2018 Lxjkh